Виховна робота

Виховна робота у Державному навчальному закладі«Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» є  невід’ємною складовою освітнього процесу.

В умовах війни її діяльність є надзвичайно важливою, тому найважливішими напрямами виховної роботи є: 

 • психологічна та емоційна підтримка здобувачів освіти;
 • навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо);
 • адаптація та підтримка здобувачів освіти з числа ВПО;
 • розвиток критичного мислення та медіаграмотності;
 • національно-патріотичне виховання. 

Враховуючи вищезазначене, головною метою виховної роботи у нашому закладі є формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Пріоритетними напрямами виховної діяльності є: 

 • розвиток учнівського самоврядування;
 • єдність навчального та виховного процесів;
 • формування училищних традицій;
 • розвиток волонтерських ініціатив.
 • розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя;
 • формування творчої атмосфери;
 • підвищення ефективності інформаційно – просвітницької роботи;
 • виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;
 • удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи зі здобувачами освіти;
 • соціально-психологічний супровід здобувачам освіти в умовах війни;

Завданнями виховної роботи є:

 • виховання кожного здобувача освіти як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;
 • сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів;
 • розвиток учнівського самоврядування як осередку самореалізації громадянського виховання;
 • стимулювання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти здобувачів освіти та розвитку їх життєтворчої компетентності;
 • впровадження оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Система виховної роботи закладу забезпечує:

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності здобувачів освіти у різних видах діяльності, творчий розвиток їх здібностей та інтересів;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальна захищеність і підтримка здобувачів освіти;
 • співпраця з дитячими молодіжними та громадськими організаціями;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед здобувачів освіти;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.