Превентивне виховання

.

.

.

Програма “Нарконон”

.

.

Суть, мета і завдання превентивного виховання. 

Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. Воно є пріоритетним напрямом діяльності держави, всіх виховних інституцій і здійснюється в інтересах особистості та суспільства.

Превентивна робота проводиться з усіма дітьми, починаючи від дошкільного періоду, з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки. Превентивність має бути складовою будь-якої соціально-педагогічної дії, оскільки превентивний процес суттєво посилює позитивний потенціал суб’єктів взаємодії.

Мета превентивного виховання полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення. Вона може розглядатися поліаспектно.

Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у сформованості такої позиції особистості, яка конкретизується культурою цінностей, само актуалізацією, свідомим вибором моделей про соціальної поведінки.

Соціальний зміст передбачає об’єднання зусиль суб’єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів: нейтралізацію і поступове усунення детермінант, що викликають негативні прояви.

Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.

Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:

  • створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
  • забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;
  • надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;
  • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
  • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я;
  • сприяти об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи.

Очікувані результати. 

Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

  • посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;
  • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;
  • соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

В рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, працівниками БО «БФ «Карітас Хмельницький УГКЦ», 1та 2 грудня, зі здобувачами освіти нашого закладу проведено просвітницькі лекції «Підготовка молоді до дорослого життя: відносини та взаємодія. Репродуктивне здоров’я». Під час зустрічі було обговорено питання важливості збереження здоров’я, зокрема репродуктивного, відповідальну поведінку та основні принципи створення сім’ї, зосереджено увагу на родинних цінностях. А також у формі сюжетно-рольової гри здобувачі освіти вчились будувати сімейні стосунки на основі поваги та довіри.Курс «Підготовка молоді до дорослого життя: відносини та взаємодія. Репродуктивне здоров’я» організовано та проводиться працівниками БО «БФ «Карітас Хмельницький УГКЦ за підтримки Хмельницької міської ради.

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x