Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти

_

_

_

_