Художньо-естетичне виховання

Метою художньо-естетичного виховання  у нашому закладі освіти є:

  • формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів;
  • переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного;
  • духовне збагачення здобувачів освіти, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі народного мистецтва, музики, побуту, ремесел;
  • озброєння здобувачів освіти естетичними знаннями;
  • виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя;
  • примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Художньо-естетичному вихованню учнів приділяється багато уваги. Здобувачі освіти реалізовувують свої здібності під час участі на міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, про що свідчать різноманітні нагороди, які отримали наші колективи та окремі здобувачі світи.